Ürünler– Depart

Boru ve Bağlantı Parçaları

  • Çatal Borular

  • Düz Borular

  • Konik / Redüksiyon

  • Kontrol Borusu

  • Dikey Enjektör

  • Zaviyeler

  • Bağlantı Parçaları

  • Klapeli Çatal Boru

  • Yatay Enjektör