İçeriğe geç

Değirmen Tesislerinde Önleyici Bakımın Önemi

Üretim tesislerinde bakım, sürdürülebilirliğin başlıca anahtarları arasında yer alıyor. Uygulanan bakım türleri ise reaktif (reactive), önleyici (preventive) ve öngörücü (predictive) olmak üzere üçe ayrılıyor.

Reaktif bakım ortaya çıkan sorunların çözümü için tercih edilirken öngörücü bakım teknolojinin ve tecrübenin yardımıyla sorunlar oluşmadan önce gerçekleştirilen bakım faaliyetlerini ifade ediyor. Önleyici bakım ise belli bir planlama dâhilinde, düzenli uygulanan bakım faaliyetlerini kapsıyor.

Önleyici Bakım Neden ve Nasıl Uygulanmalı?

Tipik bir değirmen tesisinde tahıl depolama, temizlik ve tavlama, öğütme, un depolama, paketleme ve yükleme gibi ana işlem kategorileri bulunuyor. Bütün bu kategoriler kapsamında işleyen süreçler de pek çok ekipmanın kullanılmasını gerektiriyor. Sistemlerin sorunsuz bir şekilde çalışması ve olası arızaların önlenmesi maliyetler, iş sürekliliği ve ürün kalitesi açısından önemli avantajlar sağlıyor. Önleyici bakım stratejisi de bu açıdan kilit önem taşıyor.

Ölçüm, analiz ve tamir olmak üzere üç ana adımı bulunan önleyici bakımda, öncelikle bozulmaya işaret eden çeşitli göstergeler, normal dışı durumlar ve ekipman performansına ilişkin sorunlar durum izleme araçlarının yardımıyla saptanıyor. Üretim açısından kritik önem taşıyan ve tamir maliyetleri yüksek olan varlıklar belirlendikten sonra, makineler normal koşullarda çalışırken birtakım ölçümler yapılarak durum referansları oluşturuluyor. Bu ölçümlere bağlı olarak, tesisler önceden hazırlanmış algoritmalar kullanarak bir ekipmanın ne zaman bozulabileceğini öngörüyor ve böylelikle bakım faaliyetlerini bu durumu önleyecek şekilde gerçekleştiriyorlar.

Mevcut sistemle uyumlu izleme teknolojilerine yatırım yapmak ve öngörücü algoritmalar geliştirmek, kurumların çalışma durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri gözlemlemelerini ve arızalar oluşmadan önce müdahalede bulunabilmelerini sağlıyor. Hataların analiz edilmesiyle, arızaların altta yatan nedenler tespit edilebiliyor ve hata modları oluşturulabiliyor. Ayrıca, zamanı gelen tamir ve düzenli bakım çalışmaları yapılıyor.

Önleyici Bakımın Avantajları

Tesis ihtiyaçlarına uygun bir bakım stratejisi ile işleri açısından kritik önem taşıyan varlıkların ihtiyaç duyulan her an kullanılabilir olmasını sağlamak mümkün. Zira ekipman arızalarının kaçınılmaz olduğu herkesçe bilinen bir gerçek. Büyük sorunlar da çoğu zaman vaktinde farkına varılmayan veya önemsenmeyen küçük sorunlardan kaynaklanıyor. Üretim tesislerini zor durumda bırakan başlıca sorunlar arasında yer alan planlanmamış durma süreleri, ne yazık ki şirketlere yüklü kayıplar yaşatıyor. Durma sürelerinin işletmeler açısından yol açtığı zararlar yalnızca üretimdeki aksaklıkla sınırlı kalmıyor. Bu durumların istenmeyen sonuçları arasında yeniden planlamaya ayrılan iş gücü, beklenmeyen tamir masrafı, müşteri memnuniyeti için harcanan zaman ve itibar zedelenmesi de bulunuyor.

Önleyici bir bakım stratejisi benimseyen tesisler, kaynaklarını optimum şekilde kullanabiliyorlar. Bakım takvimlerini parçaların öngörülen kullanım sürelerini dikkate alarak planlıyor ve böylelikle hem gereksiz bakım çalışmalarını hem de beklenmeyen ekipman arızalarını önleyebiliyorlar. Başarıyla uygulanan bir önleyici bakım stratejisi, işletme maliyetlerini azaltıyor, durma sürelerini en aza indiriyor ve genel varlık performansını iyileştiriyor.

Planlı temizlik, tamir, yağlama, ayar ve parça değişimi ile işletme varlıklarının, ekipmanlarının ve altyapısının ömrünü uzatmayı hedefleyen önleyici bir yaklaşım, ekipman ve makinelerin kullanılabilirlik süresini ve operasyonel çıktısını artırıyor. Yatırım getirisini artırmaya yardımcı olan önleyici bakım, güvenilirliği ve öngörülebilirliği de iyileştiriyor.

Önleyici bakımın avantajlarını şöyle özetlemek mümkün:

 • Arızaların, durma sürelerinin, tamir maliyetlerinin önlenmesi,
 • Yürütme maliyetlerin kontrol altında tutulması,
 • Güvenli çalışma ortamı,
 • Standartlara uygunluk,
 • Gıda güvenliği,
 • Operasyonel mükemmellik,
 • Sürdürülebilirlik,
 • İş sürekliliği,
 • Ekipman ömrünün uzatılması,
 • Verimli kaynak kullanımı.

Nelere Dikkat Edilmeli?

Önleyici bakım stratejisi kapsamında dikkat edilmesi gereken başkaca birkaç husus daha bulunuyor:

 • Değirmenlerde yedek parça envanteri yürütülen bakım faaliyetlerine göre değişiklik gösteriyor. Tesis stoklarında olası arızalara karşı kritik yedek parçaların bulundurulması önem arz ediyor. Aksi halde, yedek parça tedarikini beklerken faaliyetleri durdurmak büyük kayıplara yol açabiliyor.
 • Sadece işleme ekipmanlarının değil bina yapısı ve havalandırma sistemleri gibi elemanların da önleyici bakım kapsamında ele alınması gerekiyor.
 • Etkili planlama ve belgeleme de önleyici bakım stratejisinin başarısında önemli rol oynuyor.
 • Operasyonel açıdan kritik önem taşıyan, mali değeri ve kullanıldıkça arızalanma olasılığı yüksek olan ve yasal gerekliliklere tabi olan varlıklar için ideal olan önleyici bakım yaklaşımı, çalışan eğitimleriyle ve akıllı yazılım sistemleri ve teknolojileri ile de desteklenebiliyor.


Önleyici Bakım Stratejisi ile İşletmenize Önemli Faydalar Sağlayın ve Varlıklarınızın Kullanılabilirliğini Artırın

Depart olarak, zamana ve kullanıma dayalı önleyici bakım planlarında operasyonel açıdan büyük önem taşıyan kritik parçalara ilişkin her türlü talebe etkili bir şekilde yanıt verebilecek, güvenilir ve güçlü bir iş ortağıyız. Dünyanın neresinde olursa olsun, değirmen tesisinizin her türlü yedek parça ihtiyacını 7/24 hizmet veren e-ticaret platformumuz Depart Shop (shop.departspares.com) üzerinden sorunsuz bir şekilde karşılayabilirsiniz.

Satış sonrası hizmet markamız DESERVE çatısı altında, alanında uzman mühendislerimiz ile global pazardaki tüm müşterilerimize check-up ve ekspertiz çalışmaları, yıllık bakım servisleri, fabrika kapasitesinin artırılması, proses değişiklikleri ve teknik eğitim gibi hizmetler sağlıyoruz Müşterilerimizin yedek parça ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp teknik sorunlarını çözmeyi ve operasyonel maliyetlerini düşürmeyi de hedefleyerek tüm dünyadaki değirmencileri sürdürülebilir ve sorunsuz üretim süreçleri konusunda destekliyoruz. Siz de yetkililerimizle irtibata geçerek yenilikçi DESERVE çözümleriyle önleyici bakım stratejinizi başarıyla uygulayabilir ve işletmenize değer katabilirsiniz.

Diğer Blog Yazıları