İçeriğe geç

KVKK

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlularına birtakım talepleri yöneltme hakkı tanınmıştır.
 2. Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan DEPART YEDEK PARÇA San. ve Tic. A.Ş. (“DEPART”)’e bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. 
 3. Bu kapsamda “yazılı” olarak DEPART’a yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
  • Islak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya noter aracılığıyla “EGS Business Park B3 Blok Kat:6 No:246 Yeşilköy
   BAKIRKOY/ ISTANBUL ” adresine postalayarak,
  • Başvuru Sahibine ait 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” veya mobil imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine info@departspares.com gönderilmek suretiyle,
  • iletilebilecektir.
 4. Kurul tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular DEPART’a ait internet sitesi üzerinden yapılacaktır. 
 5. DEPART’a iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin DEPART’a ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. DEPART’ın vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.
 6. Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulunca öngörülen işlem ücretini alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde DEPART tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.
 7. DEPART’ın başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır.