İçeriğe geç

Önleyici Bakımın Durma Süreleri Üzerindeki Olumlu Etkisi

Ekipman arızaları kaçınılmazdır. Büyük sorunlar da çoğu zaman vaktinde farkına varılmayan veya önemsenmeyen küçük sorunlardan kaynaklanır. Fakat tesisinizin ihtiyaçlarına uygun bir bakım stratejisi benimseyerek, işleriniz açısından kritik önem taşıyan varlıkların ihtiyaç duyduğunuz her an kullanılabilir olmasını sağlayabilirsiniz.

Planlanmamış durma süreleri, üretim tesislerini zor durumda bırakan başlıca sorunlardandır. Durma süresi, bir sistemin, makinenin veya parçanın çalışmaz durumda bulunduğu süreye verilen isimdir. Dünyanın en büyük şirketlerine her yıl yüklü ciro kayıpları yaşatan bu durumlar, üretimi belli bir süreliğine durduran her türlü planlamamış olay şeklinde tarif edilebilir.

Durma sürelerinin işletmeler açısından yol açtığı zararlar yalnızca üretimdeki aksaklıkla sınırlı değildir. Yeniden planlamaya ayrılan iş gücü, beklenmeyen tamir masrafı, müşteri memnuniyeti için harcanan zaman ve itibar zedelenmesi de bu durumların istenmeyen sonuçları arasında sayılabilir.

Genellikle kullanıcı hatalarından, yetersiz bakımdan, donanım veya yazılım hatalarından kaynaklanan durma süreleri aslında kaçınılmaz değildir. Tesisinizdeki makinelerin düzenli olarak yapmak, durma sürelerini önlemenin en etkili yollarından biri arasında yer alır.

Düzenli ve planlı bakım olarak tanımlanabilecek olan önleyici bakımın başlıca iki amacı, ekipman ömrünü uzatmak ve planlanmamış durma sürelerine yol açan olası arızaları önlemektir. Ekipmanın arıza oluşmadan önce değiştirilmesini sağlayan proaktif bir takip ve yönetim yaklaşımı sayesinde, operasyonel güvenliğin yanı sıra iş verimliliğinin ve sürekliliğinin en üst düzeye çıkarılmasını da sağlamak mümkündür.

Yine de çoğu üretici, düzenli ve önleyici bakım planlama gerektirdiği için, faaliyetlerini bunun yerine reaktif, yani arıza oluştuktan sonra gerçekleştirilen bakım ile sürdürür. Kimi durumlar için yeterli olmakla birlikte, reaktif bakım daha sık durma süresine yol açar ve küçük sorunları daha büyük sorunlara dönüşmeden önce önleme fırsatını ortadan kaldırır.

Önleyici bakım stratejisi kapsamında, tesis stoklarında olası arızalara karşı kritik yedek parçaların bulundurulması önemlidir. Aksi halde, yedek parça tedarikini beklerken faaliyetleri durdurmak büyük kayıplara yol açar. Kritik yedek parça stokuna yapılan yatırım, finansal bir yük olarak görülmemelidir. Değirmenlerde yedek parça envanteri yürütülen bakım faaliyetlerine göre değişiklik gösterecektir.

Planlı temizlik, tamir, yağlama, ayar ve parça değişimi ile işletme varlıklarının, ekipmanının ve altyapısının ömrünü uzatmayı hedefleyen önleyici bir yaklaşım, ekipman ve makinelerinizin kullanılabilirlik süresini ve operasyonel çıktısını artırır. Yatırım getirisini artırmaya yardımcı olan önleyici bakım, güvenilirliği ve öngörülebilirliği de iyileştirir.

Operasyonel açıdan kritik önem taşıyan, mali değeri ve kullanıldıkça arızalanma olasılığı yüksek olan ve yasal gerekliliklere tabi olan varlıklar için ideal olan önleyici bakım yaklaşımı, çalışan eğitimleriyle ve akıllı yazılım sistemleri ve teknolojileri ile de desteklenebilir.

Depart, zamana ve kullanıma dayalı önleyici bakım planlarında operasyonel açıdan büyük önem taşıyan kritik parçalarınıza ilişkin her türlü talebinize yanıt verebilecek, güvenilir ve güçlü iş ortağınızdır. Alanında uzman mühendisleri ile global pazardaki tüm müşterilerine check-up ve ekspertiz çalışmaları, yıllık bakım servisleri, fabrika kapasitesinin artırılması, proses değişiklikleri ve teknik eğitim gibi hizmetler sağlayan Depart, müşterilerinin yedek parça ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp teknik sorunlarını çözmeyi ve operasyonel maliyetlerini düşürmeyi de hedefler. Değirmeninizdeki tüm bakım ve yedek parça ihtiyaçlarınız için Depart ile iletişime geçebilirsiniz.