İçeriğe geç

boru ve bağlantı parçaları

Zaviyeler

    Zaviyeler, değirmen boru sistemlerinde bağlantı parçası olarak kullanılır. Uluslararası standartlarda, gıda kodeksine uygun olarak farklı ölçülerde üretilen kaliteli Zaviyeler Depart’ta.