İçeriğe geç

Değirmencilikte Dijitalizasyon

Bütün dünya hızla dijitalleşirken, pek çok sektör dijitalleşme yolunda önemli adımlar atıyor. Değirmencilik sektörü de buna dâhil.

Dünya nüfusunun 2030 yılına kadar 8,5 milyara ulaşması beklenirken, global gıda sistemlerinin geleceğine ilişkin temel soru şu: “Gıda sistemleri 8,5 milyar insanı nasıl sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde besleyecek?” Öyle görünüyor ki dijitalizasyon bu önemli soruya güçlü bir yanıt sunuyor.

On binlerce yıldır yaygın olarak tüketilen temel bir gıda olan un, dünyanın dört bir yanında pek çok insanın beslenmesinde kritik bir rol oynuyor. Global değirmencilik sektörünün global gıda sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu ortada. Dijitalizasyon ve otomasyonun ortaya çıkardığı fırsatlarla da gıda sisteminin değerinden tam olarak faydalanmaya giderek yaklaşıyor.

İnovasyon ve dijitalizasyon yoluyla, istikrarlı bir şekilde artmakta olan dünya nüfusunun ihtiyaçları sürdürülebilir bir şekilde karşılanabilir. Teknoloji yalnızca üretim süreçlerinde verimliliği artırmakla kalmıyor, bunu yaparken tedarik zincirindeki bütün oyunculara da daha fazla avantaj sağlıyor. Yenilikçi teknolojiler kontrollü üretim sistemlerini, kapsamlı ve güvenilir veri analizini ve hızlı ekipman bakımını mümkün kılan çözümler geliştirilmesine yardımcı oluyor.

Gıda büyük miktarlarda depolandığı, nakliye edildiği, işlendiği ve ardından da pek çok kanal aracılığıyla dünyanın dört bir yanına dağıtıldığı için, bu süreçler sırasında ekstrem hava koşulları, yetersiz depolama tesisleri ve fiziksel, kimyasal veya biyolojik kontaminasyon gibi çeşitli koşullara maruz kalabiliyor. Dijitalizasyon, gıdayı istenmeyen bakteriyel oluşumlara, küf bulaşmalarına ve mikotoksin kontaminasyonuna karşı korumak için silolardaki ısı ve nemlilik oranı hakkında veri toplamaya olanak veriyor.

Süreç verimliliğini iyileştirmek, tahıl yetiştiriciliğinde enerji, su ve toprak gibi kaynakların verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını ve randımanın optimize edilmesini sağlayan yenilikçi teknolojiler değer artışı, gıda israfının azalması, karar alma süreçlerinin hızlanması, yedek parça gerekliliğinin azalması, bakım kolaylığı ve daha uzun hizmet süresi gibi pek çok fayda sunuyor. Dahası, dijitalizasyonun sunduğu fırsatlar değer zincirinin tamamında şeffaf iletişimi güvence altına alırken enerji tasarrufu sağlıyor ve kontaminasyonu önlüyor.

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve yapay zekâ (AI) tabanlı entegre sistemler, güvenilirliği ve operasyonel güvenliği artırırken tüm süreçlerin merkezi olarak izlenebilmesini ve takip edilebilmesini de sağlıyor. Gelişmiş sensör teknolojisiyle akıllı süreç optimizasyonu standardizasyonu güvence altına alıyor ve kârlılığı artırıyor.

Güvenilir bulaşan kontrolü, isabetli bilgiler ve gerçek zamanlı kalite gözetimi, değirmencilik sektörünün hızla artan dünya nüfusunu sağlıklı ve besleyici gıdalar ile sürdürülebilir bir şekilde beslemesine kayda değer ölçüde yardımcı olabilir.

Bu amaca yönelik olarak, Depart da müşterilerine güvenilir ve kanıtlanmış çözümler sunuyor. Dijitalizasyondan faydalanarak, makine güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmak, maliyetleri optimize etmek ve tesis operasyonlarını sürdürmek için müşterilerine destek veriyor. Uygulamalı deneyimi, ve güvenli bir yönetim yazılımı üzerinden verdiği kapsamlı uzaktan destek hizmetleriyle, optimum tesis performansı için uzaktan hızlı teşhis olanağı sunan Depart, müşterilerinin bu sayede zaman ve maliyet tasarrufu sağlamalarına yardımcı oluyor.

Depart’ın uzman satış sonrası ekibi, arızalara anında yanıt vermeyi ve kesintisiz bilgi akışı sağlamayı mümkün kılan kapsamlı ve özel bir yazılım olan DIOS ile dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine 7/24 destek veriyor. İleri teknolojiden yararlanarak sunduğu canlı teknik destek hizmeti sayesinde, işletmelerin hızlı çözümlerle daha fazla kâr ve değer elde etmelerine yardımcı oluyor.